HFDlogo3red

Događanja i obavijesti

In Memoriam: Sanja Čurković-Kalebić

Nenadano i puno prerano zauvijek nas je napustila naša kolegica, redovita profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sanja Čurković-Kalebić (1958.-2018.).

Sanja Čurković-Kalebić diplomirala je engleski jezik i književnost (A1) i talijanski jezik i književnost (A1) 1982. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je potom upisala poslijediplomski studij. Godine 1989. obranila je magistarski rad pod naslovom  Struktura minimalnog vokabulara stručnog engleskog jezika u oblasti elektronike. Time je zapravo utrla put svojemu budućem profesionalnom, nastavničkom i znanstvenom, putu što je potvrđeno i obranom doktorske disertacije 1995. godine, također na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pod naslovom Interakcijski diskurs u nastavi engleskoga kao stranog jezika.

Ubrzo po završetku studija Sanja Čurković-Kalebić počela je radi kao nastavnik engleskoga i prevoditelj, a zatim je 1990. godine započela njezina nastavnička karijera kao lektorice za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu. Na istoj je instituciji kolegica Čurković-Kalebić nekoliko godina kasnije izabrana u docenticu, potom u izvanrednu profesoricu. U zvanju izvanredne profesorice Sanja Čurković-Kalebić prelazi na Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta u Splitu Sveučilišta u Splitu gdje 2009. stječe zvanje redovite profesorice. Osim institucionalnih dužnosti vezanih za rad i djelovanje Filozofskoga fakulteta u Splitu, koje je Sanja kao i sve ostale obveze obavljalo kvalitetno i odgovorno, tijekom godina svojega prekratkoga ali bogatoga djelovanja u akademskoj sredini, profesorica Čurković-Kalebić održavala je nastavu i bila nositeljica niza kolegija koji se izvode na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju anglistike u Splitu. Pri tomu je sve svoje mnogobrojne nastavničke obveze vrlo uspješno usklađivala sa svojim, uvijek jednako živim, interesom za istraživanje i nove doprinose na području glotodidaktike, zbog čega će je s radošću i nostalgijom pamtiti mnogi njezini studenti i kolege.

Sanja Čurković-Kalebić objavila je samostalno dvije autorske knjige: sveučilišni priručnik Jezik i društvena situacija – istraživanje govora u nastavi stranog jezika (Zagreb: Školska knjiga, 2003.) i monografiju Teacher Talk in Foreign Language Teaching (Split: Redak, 2008.), a knjigu Pogledi na Bolognu s Filozofskog fakulteta u Splitu (Split: Redak, 2007.) u suradnji s još nekolicinom autora. Osim ovih izdanja, Sanja Čurkovć-Kalebić bila je urednicom jedne knjige te autorica još sedamdesetak radova koji uključuju poglavlja u knjigama, znanstvene radove u domaćim i stranim časopisima te zbornicima i sl.

Profesorica Čurković-Kalebić bila je voditeljica dva znanstvena projekta pod pokroviteljstvom MZOŠ-a: Razredni diskurs i učenje stranog jezika te Razvoj diskurzivne kompetencije u međujeziku učenika stranog jezika.

Posljednje četiri godine (do 2018.) Sanja Čurković-Kalebić obavljala je dužnost glavne urednice časopisa „Strani jezici“. Od 1991. godine  aktivna je članica Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), kao i drugih sličnih udruženja, British Association of Applied Linguistics (BAAL),  Hrvatskoga udruženja profesora engleskoga (HUPE), Hrvatskog udruženja za anglističke studije (HDAS), Association for Teacher Education in Europe (ATEE) te Hrvatskog filološkog društva (HFD).

Pedagoška, stručna i znanstvena ostavština profesorice Sanje Čurković-Kalebić trajno će ostati utkana u aktivnosti kojima je doprinosila, a mi ih nastavljamo.

Vesna Deželjin

Copyright © 2010 Hrvatsko filološko društvo. Sva prava pridržana. Pravne napomene i privatnost 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.