HFDlogo3red

Događanja i obavijesti

2. simpozij Odjela za rano učenje jezika

ruj logo

Odjel za rano učenje jezika sa zadovoljstvom najavljuje i poziva Vas na

2. simpozij Odjela za rano učenje jezika:
Razvoj vještine pisanja u ranoj dobi

koji će se održati

u petak 22. rujna 2017. godine
u dvorani 308 Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu
Savska cesta 77

Preuzmite program (PDF)

 

5th international scientific conference CROATIAN AS A SECOND AND FOREIGN LANGUAGE

Croatian Philological Society
Department for Croatian language
hfd logo

in cooperation with
Croatian Heritage Foundation
logo2

organizes

   5th international scientific conference   
   CROATIAN AS A SECOND AND FOREIGN LANGUAGE   
   5TH HIDIS   
   Zagreb, December 18. – 20. 2014   

 Conference program can be downloaded here.

First call for papers

Dear colleagues!

Croatian Philological Society, Department for Croatian language in cooperation with the Croatian Heritage Foundation organizes 5th international scientific conference Croatian as a second and foreign language (5th HIDIS) which will take place at the University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences from the 18th to the 20th December 2014.

The conference will cover following topics:

 • the structure of Croatian language: vocabulary and grammar
 • Croatian as a second, heritage and foreign language
 • contrastive description of Croatian and other languages
 • mastering Croatian as a second and foreign language
 • teaching Croatian and course materials
 • mastering Croatian and new technologies
 • assessment, testing and evaluation of Croatian
 • psycholinguistic and neurolinguistic research of Croatian as L2
 • differences between students and their learning strategies

Forms of participation:

 • oral presentation (15 min + 5 min discussion)
 • poster
 • panel (moderator suggests a topic, participants and titles of their presentations)
 • PhD workshop

Application and abstracts

You can apply for the conference online (http://www.hfiloloskod.hr) or you can send the application form enclosed to this letter by e-mail to the address Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Please name the document after first author's last name. Abstracts should be written in Croatian and English or English only. Maximum number of words per abstract is 250 words. Application forms should be submitted latest June 15th 2014.
Notifications of acceptance will be sent by June 30th 2014. All accepted abstracts are published in the book of abstracts and offered for download HERE.

Conference fee:

 • presenters and all authors (includes workshop and a dinner-party) 300 kn (40 €)
 • listeners (does not include workshop and a dinner-party) 200 kn (30 €)

Payment:

Bank: Zagrebačka banka
Swift: ZABAHR2X
Bank address: Trg bana Josipa Jelačića 10
Beneficiary: Hrvatsko filološko društvo
Address: I. Lučića 3, 10000 Zagreb
Account No.: 2360000-1101551990
Reference No.: 18122014
Purpose of payment: V. HIDIS − Full name of the participant

Please send the receipt to our e-mail address or provide it at the registration desk on the first day of the conference.

N.B.: The organizers do not cover for any of the accommodation, travel or food expenses.

Looking forward seeing you in Zagreb in Decebmer!

For the Organizing comittee
Jasna Novak Milić,

For the Program comittee
Ph.D. Zrinka Jelaska, Ph.D.

Secretaries:

Marija Bošnjak
Igor Marko Gligorić

 

   Contact:   

   Hrvatsko filološko društvo   
   Croatian Philological Society)   
   Odjel za kulturu hrvatskoga jezika i Odjel za hrvatski kao ini jezik (B-124)   
   Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 10 000 Zagreb   
   Telephone: 385 (0)1 6120-074   

 

Peti međunarodni znanstveni skup HRVATSKI KAO DRUGI I STRANI JEZIK

Hrvatsko filološko društvo
Odjel za kulturu hrvatskoga jezika
hfd logologo kroatistika

u suradnji s
Hrvatskom maticom iseljenika
logo2

organizira

   Peti međunarodni znanstveni skup   
   HRVATSKI KAO DRUGI I   
   STRANI JEZIK   
   V. HIDIS   
   Zagreb, 18. – 20. prosinca 2014.   

PROGRAM SKUPA možete uvidjeti ili preuzeti ovdje

Prvi poziv

Poštovane kolegice i kolege!

Odjel za kulturu hrvatskoga jezika i novoosnovani Odjel za hrvatski kao ini jezik Hrvatskoga filološkoga društva u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika organiziraju Peti međunarodni znanstveni skup „Hrvatski kao drugi i strani jezik" (V. HIDIS) koji će se održati od 18. do 20. prosinca 2014. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 Na skupu će biti zastupljene sljedeće teme:

 • struktura hrvatskoga jezika: rječnik i gramatika
 • hrvatski kao drugi, nasljedni i strani jezik
 • poredbeni opis hrvatskoga i drugih jezika
 • ovladavanje inojezičnim hrvatskim
 • poučavanje hrvatskoga i priručnici
 • ovladavanje hrvatskim i nove tehnologije
 • procjenjivanje, provjeravanje, vrjednovanje ovladanosti hrvatskim
 • psiholingvistička i neurolingvistička istraživanja hrvatskoga kao J2
 • pojedinačne razlike učenika i strategije učenja

Oblici sudjelovanja:

 • izlaganje (15 minuta + 5 minuta za raspravu)
 • poster
 • panel (voditelj predlaže temu, sudionike i naslove njihovih izlaganja)
 • doktorandska sjednica

Prijave i sažetci:

Za sudjelovanje na skupu možete se prijaviti izravno na mrežnoj stranici HFD-a (http://www.hfiloloskod.hr) ili računalnom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (ispuniti priloženu prijavnicu i dokument nazvati prezimenom prvoga autora). Sažetci trebaju biti na hrvatskome i engleskome jeziku ili samo na engleskome. Mogu imati najviše 250 riječi. Potrebno ih je poslati do 15. lipnja 2014.
Obavijest o prihvaćanju radova sudionici će dobiti do 30. lipnja 2014Prihvaćeni sažetci su objavljeni u knjizi sažetaka koju možete uvidjeti ili preuzeti OVDJE.

Kotizacija:

 • za izlagače (uključuje sudjelovanje u radionici i domjenak) 300,00 kn
 • za slušače (ne uključuje sudjelovanje u radionici i domjenak) 200,00 kn
 • za studente (uz preporuku, ne uključuje sudjelovanje u radionici i domjenak) 50,00 kn

Uplate

Broj računa: 2360000-1101551990
Poziv na broj: 18122014
Primatelj: Hrvatsko filološko društvo
Adresa: I. Lučića 3, 10000 Zagreb
Opis plaćanja: V. HIDIS − Ime i Prezime

Molimo vas da kopiju uplatnice pošaljete na našu adresu, pošaljete ju skeniranu e poštom ili da ju donesete na registraciju.

Napomena - Organizator ne snosi troškove smještaja, prehrane i prijevoza sudionika.

U nadi da ćemo se vidjeti u prosincu, srdačno vas pozdravljamo!

 

Predsjednica Organizacijskoga odbora
Doc. dr. sc. Jasna Novak Milić 

Predsjednica Programskoga odbora 
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska

Tajnici V. HIDIS-a
Marija Bošnjak, prof.
Igor Marko Gligorić, prof.

   Kontakt:   

   Hrvatsko filološko društvo   
   Odjel za kulturu hrvatskoga jezika i Odjel za hrvatski kao ini jezik (B-124)   
   Filozofski fakultet, I. Lučića 3, 10 000 Zagreb   
   telefon: 385 (0)1 6120-074   

 

.

6th international scientific conference CROATIAN AS A SECOND AND FOREIGN LANGUAGE

 

Croatian Philological Society
Department for Croatian as L1
Department for Croatian as L2

hfd logo

in cooperation with

Croatian Heritage Foundation
HMI logo mali

and

Department of Croatian Language and Literature
Faculty of Humanities and Social Sciences
University of Zagreb

logo kroatistika

organizira

   6th international scientific conference
CROATIAN AS A SECOND AND
FOREIGN LANGUAGE
6TH HIDIS
Zagreb 15th - 17th December 2016  

6TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CROATIAN AS A SECOND AND FOREIGN LANGUAGE
(6TH HIDIS)

Keynote speakers:

Kees de Bot (University of Groningen) Whether the bilingual advantage is actually a multilingual advantage
Branimir Belaj (University of Osijek) On Determiners in Croatian
Petar Vuković (University of Zagreb) Slavic aspect

 

SECOND CALL

Opširnije...

Peti hrvatski slavistički kongres

{tip Kliknite za povećanje slike}
Peti hrvatski slavistički kongres 3{/tip}

Dr. sc. Marija Turk, red. prof. (predsjednica)
Dr. sc. Ivana Vidović Bolt, izv. prof.
Dr. sc. Željka Fink, red. prof.
Dr. sc. Marko Samardžija, red. prof.
Dr. sc. Dubravka Sesar, red. prof.
Maja Opašić, prof. (tajnica)

Peti hrvatski slavistički kongres

Peti hrvatski slavistički kongres 1

Peti hrvatski slavistički kongres održan je u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. godine, a organizirali su ga Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Kongres je održan pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskoga sabora Luke Bebića. Počasni odbor činili su župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, rektor Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i dekan Filozofskoga fakulteta u Rijeci Predrag Šustar te predsjednik uprave Školske knjige Ante Žužul. Predsjednica Organizacijskog odbora bila je Marija Turk, a ostali su članovi: Stipe Botica (predsjednik HFD-a), Irvin Lukežić, Krešimir Nemec, Bernardina Petrović, Marko Samardžija, Ines Srdoč-Konestra (zamjenica predsjednice), Milorad Stojević, Diana Stolac i Karol Visinko te tajnice Maja Opašić i Saša Potočnjak.

Opširnije...

Dani Ive Škarića

Peta međunarodna konferencija o retorici „Dani Ive Škarića”

Postira na Braču

22.– 25. travnja 2020.

Organizatori:

Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva

Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek za engleski jezik i književnost Sveučilišta u Osijeku

Poziv za sudjelovanje

Čast nam je pozvati vas da sudjelujete u radu Pete međunarodne konferencije o retorici „Dani Ive Škarića” i doprinesete njezinu uspjehu predstavljajući rezultate svojih istraživanja u poljima retorike, teorije argumentacije, stilistike, neformalne logike i srodnih disciplina. Konferencija u čast pokojnomu profesoru emeritusu Ivi Škariću, najznačajnijemu i najutjecajnijemu hrvatskomu stručnjaku za retoriku, postala je bienalno mjesto susreta stručnjaka u interdisciplinarnome polju retorike. Na prethodnim četirima konferencijama imali smo čast ugostiti stručnjake iz Europe i Sjeverne Amerike, a pozvani predavači bili su istaknuti autoriteti u teoriji argumentacije, vizualnoj retorici i stilistici (Leo Groarke, Igor Ž. Žagar, Frans H. van Eeemeren, Jens E. Kjeldsen, Christopher Tindale, Michael Burke, Krešimir Bagić, Petra Aczel i Nick Turnbull).

Peta konferencija održat će se od 22. do 25. travnja 2020. u Postirima na otoku Braču. Pozvani predavači su Cornelia Ilie (Strömstad Akademija, Švedska) i Keith Lloyd (Kent State University Stark, Sjedinjene Američke Države).

Glavne su teme skupa:

argumentacija i pravo
povijest retorike
retorika i filozofija
retorika i stilistika
retorika u medijima
retorika političkog diskursa
retorika religijskog diskursa
retorika znanosti
retorika u obrazovanju
teorija argumentacije
vizualna retorika
 

Sažetak izlaganja treba imati najmanje 300 do najviše 350 riječi. Sažetak treba sadržavati sljedeće:

Ime(na) autora
Ustanova/e autora
E-adresa/e
Naslov izlaganja
Sažetak (300-350 riječi)
Ključne riječi  (do 4)
Referencije (Moguće je navesti maksimalno četiri referencije (ali nije ih nužno navesti))
 

Rok za slanje sažetaka je 30. studeni 2019., a nakon recenzentskoga postupka, konačne odluke o prihvaćanju za sudjelovanje bit će objavljene do 20. prosinca 2019. Rok za ranu prijavu je 15. veljače 2020., a kotizacija iznosi 750 kn (400 kn za studente diplomskoga i poslijediplomskoga studija, kao i za slušače bez izlaganja). Iscrpne informacije o prijavi za sudjelovanje i plaćanju možete pronaći na službenim mrežnim stranicama konferencije.

Jezici su skupa engleski i hrvatski, a duljina pojedinoga izlaganja ne smije prelaziti 15 minuta. Nakon svakoga izlaganja predviđena je petominutna diskusija. Osim radnoga dijela (izlaganja su predviđena za četvrtak, petak i subotu) organiziran je izlet u petak poslijepodne i svečana večera za sve sudionike u subotu. Prijava sudionika i službeni prijam bit će u srijedu poslijepodne. Informacije o smještaju i prijevozu nalaze se na mrežnim stranicama. Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radujemo se vašim prijavama za sudjelovanje, izlaganjima vaših najnovijih istraživanja te razmjeni ideja u gostoljubivome ozračju prelijepoga otoka Brača. Vidimo se u proljeće 2020.!

Predsjednica Programskoga odbora

red. prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić

Predsjednca Organizacijskoga odbora

doc.dr.sc. Alma Vančura

Više o konferenciji kao i prijavu za konferenciju pogledajte na web stranicama konferencije http://dis.hfiloloskod.hr/index.php/hr/

 

 

Copyright © 2010 Hrvatsko filološko društvo. Sva prava pridržana. Pravne napomene i privatnost 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.