HFDlogo3red

Događanja i obavijesti

O Društvu

     Hrvatsko filološko društvo osnovano je 14. veljače 1950. godine u Zagrebu potaknuto potrebom za stvaranjem novih udžbenika za hrvatski jezik, kodifikacijom pravopisa i napretkom znanosti. Za prvoga predsjednika Društva izabran je Antun Barac, za prvoga potpredsjednika Stjepan Ivšić, a za prvoga tajnika Društva Zdenko Škreb. Tijekom prva tri desetljeća funkciju predsjednika obavljali su redom: Josip Torbarina, Mate Hraste, Zdenko Škreb, Franjo Grčević, Frano Čale, Miroslav Šicel, Radoslav Katičić, Antun Šojat, Anica Nazor, a od 1980. godine do danas Ante Stamać, Joža Skok, Stjepko Težak, Ante Stamać, Zrinka Babić, Borislav Pavlovski, Ivo Škarić, Stipe Botica i Ivana Vidović Bolt. Potpredsjednici Društva bili su Stjepan Ivšić, Ante Stamač, Stjepan Babić i Ida Raffaelli. Tajnici Društva bili su: Zdenko Škreb, Ljudevit Jonke, Rudolf Filipović, Zdravko Malić, Milan Moguš, Damir Kalogjera, Aleksandar Šljivarić, Zlatko Vince, Marko Samardžija, Josip Bratulić, Ivan Martinčić, Zrinka Babić, Ivana Vidović, Tanja Tomašić, Marko Alerić i Davor Nikolić, a drugi tajnici Vojmir Vinja, Rudolf Filipović, Aleksandar Flaker, Krunoslav Pranjić, Zdravko Malić, Josip Vončina, August Kovačec, Ivo Pranjković, Mirko Peti i Boris Kuzmić.

     Godine 1952. rad Društva koji je uspješno započet u Zagrebu ubrzo se proširio i na druge kulturne sredine pa su tako do 1980. godine uspješno djelovale i podružnice Društva u kulturnim središtima izvan Zagreba: u Osijeku, Puli, Zadru, Petrinji, Rijeci, Đakovu i Vinkovcima. Već su se tijekom prve dvije godine djelovanja Društva oformili osnovni oblici kasnije aktivnosti Društva – izdavaštvo i djelovanje radnih sekcija, koji su se prvenstveno bavili filološkom problematikom i kulturom hrvatskoga jezika. Radne sekcije koje su aktivno djelovale tijekom prva tri desetljeća Društva su Zagrebački lingvistički krug, Sekcija za teoriju književnosti i metodologiju povijesti književnosti, Sekcija za kulturu hrvatskog književnog jezika, Sekcija za strane jezike, Sekcija za metodiku nastave hrvatskoga književnog jezika i jugoslavenskih književnosti te Sekcija za orijentalistiku, a valja spomenuti i aktivno sudjelovanje Društva u radu tadašnje Međunarodne asocijacije nastavnika ruskog jezika i književnosti te suradnju Društva s međunarodnim društvima International Association of Teachers of English as a Foreign Language i Der Internationale Deutschlehrerverband. Časopisi koji su izlazili između 1950. i 1980. godine su Jezik, Umjetnost riječi, Filologija, Suvremena lingvistika, Književna smotra i Strani jezici. Uz izdavaštvo časopisa u to je vrijeme bila osnovana i Znanstvena biblioteka Hrvatskoga filološkog društva.

     Danas Društvo broji ukupno dvanaest odjela i izdaje devet časopisa. Uz to, izdavačkim se radom bavi i pet biblioteka, a u organizaciji Društva redovito se održava nekoliko znanstvenih konferencija i Hrvatski slavistički kongres. Hrvatsko filološko društvo znanstvena je i strukovna udruga ne samo filologa koji žive i djeluju na području Republike Hrvatske, već i dalje, izvan nje, a nerijetko se u rad Društva uključuju i nefilolozi. Društvo danas broji 350 članova.

 

Statut Hrvatskoga filološkog društva (pročišćeni tekst)

Na temelju članka 27. Statuta Hrvatskoga filološkog društva i članka 11. Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/02), Skupština Hrvatskoga filološkog društva, na svojoj redovitoj godišnjoj sjednici održanoj 9. srpnja 2013. godine, utvrdila je pročišćeni tekst Statuta Hrvatskoga filološkog društva.
Pročišćeni tekst Statuta Hrvatskoga filološkog društva obuhvaća Statut Hrvatskoga filološkog društva usvojen na redovitoj godišnjoj sjednici Skupštine Hrvatskoga filološkog društva održanoj 18. lipnja 1998. godine, Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga filološkog društva usvojene na redovitoj izbornoj sjednici Skupštine Hrvatskoga filološkog društva održanoj 2. listopada 2007. godine te Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga filološkog društva usvojene na redovitoj godišnjoj Skupštini Hrvatskoga filološkog društva održanoj 9. srpnja 2013. godine.

Za preuzimanje ili uvid u Statut Hrvatskoga filološkog društva (pročišćeni tekst) pritisnite ovdje.

Predsjedništvo Hrvatskog filološkog društva

vergleich glagolitische_schrift

Predsjednica:  Anita Skelin Horvat

Potpredsjednik:  Davor Nikolić

Tajnica:  Diana Hriberski

VODITELJI ODJELA:


Bojana Mikelenić (Zagrebački lingvistički krug),  

Stipe Botica  (Hrvatski slavistički odbor),  

Lidija Cvikić (Odjel za rano učenje jezika),
Zrinka Jelaska  (Odjel za kulturu hrvatskoga jezika),
Zrinka Jelaska (Odjel za hrvatski kao ini jezik),

Diana Tomić  (Odjel za fonetiku),  

Alica Knezović  (Odjel za strane jezike),  

Melita Kovačević  (Odjel za rani jezični razvoj),  

Irena Lukšić  (Odjel za teoriju književnosti),
Zdravka Matišić  (Odjel za orijentalistiku),
Vlado Pandžić  (Odjel za metodiku nastave hrvatskog jezika i književnosti),

Lucija Šimičić (Odjel za sociokulturnu lingvistiku).

UREDNICI ČASOPISA:


Dalibor Blažina  (Književna smotra),

Vinko Brešić  (Nova Croatica),

Sanja Čurković Kalebić  (Strani jezici),

Davor Dukić  (Umjetnost riječi),
Sanda Ham  (Jezik),

Zrinka Jelaska  (Lahor),

Gordana Varošanec Škarić (Govor),

Vlado Pandžić  (Hrvatski),

Mislava Bertoša (Suvremena Lingvistika).

 

Pravne napomene i privatnost

Zahvaljujemo vam na posjeti internet stranicama Hrvatskog filološkog društva.

Pravne napomene

Na temelju Zakona o medijima (NN 163/03), a u svrhu informiranja javnosti na ovoj web stranici objavljuju se informacije i podaci koji omogućavaju i osiguravaju ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja javnih ustanova.

Hrvatsko filološko društvo će se truditi da na web stranicama objavljuje točne i aktualne podatke i zadržava pravo izmjene sadržaja na bilo koji način te neće biti odgovorno za moguće posljedice proizašle iz promjena. Svi korisnici koji pristupaju web stranicama Hrvatskog filološkog društva iste koriste na vlastitu odgovornost.

Autorska prava

Sva autorska prava pripadaju Hrvatskom filološkom društvu.

Dozvoljeno je umnožavanje ili raspačavanje dijelova ili cjeline web stranica Hrvatskog filološkog društva. Prilikom preuzimanja sadržaja sa web stranica Hrvatskog filološkog društva obavezno je navesti izvor sa poveznicom na naslovnicu internet sjedišta Hrvatskog filološkog društva i to na slijedeći način:
Izvor: www.hfiloloskod.hr

Privatnost

Hrvatsko filološko društvo će poštivati privatnost posjetitelja web stranica. Ako posjetitelji prilikom registracije unesu svoje osobne podatke isti se neće koristiti u svrhu prodaje, prenošenja trećoj strani ili bilo koje druge aktivnosti bez pristanka korisnika. Navedene informacije Hrvatsko filološko društvo će koristiti samo u svrhu informiranja putem e-mail adrese u kategoriji koju korisnik izabere, za odgovore na postavljene upite i davanje informacija koje je korisnik zatražio. Informacija koja se traži neće se davati trećim stranama. Hrvatsko filološko društvo će davati informacije isključivo iz svojeg područja djelatnosti.

Web stranice ne poduzimaju skrivene radnje kojima bi se otkrivao i pratio identitet posjetitelja, osim uobičajnog evidentiranja IP adrese računala s kojeg se pristupa stranicama u logovima web poslužitelja.

Svaka promjena u politici privatnosti Hrvatskog filološkog društva biti će objavljena na ovoj web stranici.

 

Kontakt

Adresa: 

Hrvatsko filološko društvo,
Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3,
prostorija - B-115,
10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Web stranica: www.hfiloloskod.hr

Administrativna tajnica
Metka Bezlaj,
01 4092 078
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uredovno vrijeme: pon. - čet. od 12 do 14 sati

Žiro-račun: 2360000-1101551990
IBAN: HR7423600001101551990

Registarski broj udruge: 00000910
Matični broj: 3285065
OIB: 77853441718

Osobe za kontakt na pojedinim odjelima HFD-a ili adrese uredništva časopisa HFD-a možete pronaći na stranicama Odjeli i Časopisi.

 

Copyright © 2010 Hrvatsko filološko društvo. Sva prava pridržana. Pravne napomene i privatnost 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.