Lahor

lahor16

Zadnji broj (16) časopisa Lahor možete preuzeti ovdje.
Sve brojeve časopisa naći ćete na dnu ove stranice.

O časopisu

Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik prvi je hrvatski časopis koji se sustavno bavi inojezičnim hrvatskim od 2005. godine kada je osnovan, s međunarodnim uredništvom. Izlazi dva puta godišnje. Od prvoga godišta (2006) objavljuje recenzirane znanstvene i stručne radove te ostale radove poput prikaza knjiga i časopisa, kronika znanstvenih skupova i drugih stručnih događaja, predstavljanja stručnih društava, ljetnih škola, mrežnih stranica i slično.

Svi se radovi iz prethodnih brojeva mogu pronaći na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske: http://hrcak.srce.hr/lahor.
Lahor ima i stranicu na Facebooku (Lahor Hfd) u kojoj se redovito objavljuju podatci o znanstvenim skupovima.

Časopis je usmjeren novim jezikoslovnim teorijskim spoznajama iz kroatistike općenito, novim pristupima u raščlambi hrvatskoga jezika kao izvornoga, materinskoga jezika te novim temama i područjima koji obrađuju hrvatsku jezičnu građu, posebno psiholingvističkima kao što je jezični razvoj od najranije dobi. To uključuje i poredbene radove te radove o dvojezičnosti i višejezičnosti u kojima je hrvatski jedan od proučavanih jezika. Posebna se pozornost u svakomu broju posvećuje području ovladavanja inim jezikom (drugim, stranim, nasljednim), kraticom OVIJ (engl. SLA) i hrvatskomu kao inomu jeziku.

Suradnici su časopisa i ugledni domaći i strani znanstvenici, ali i velik broj mladih jezikoslovaca. Uredništvo se posebno trudi pomoći onima koji tek stupaju na znanstvenu scenu.

Znanstveni se radovi primaju na hrvatskomu jeziku i na međunarodnomu engleskomu jeziku. Radovi na drugim jezicima (njemačkomu, francuskomu, španjolskomu itd.) mogu se objaviti u iznimnim slučajevima o kojima odlučuje uredništvo.

Suradnike molimo da uz članak obavezno prilože jedan sažetak na hrvatskomu i drugi opsežan na međunarodnomu engleskomu jeziku. Radovi se predaju u elektroničkomu obliku i tri tiskana primjerka. Ne će se prihvaćati radovi istodobno ponuđeni nekomu drugomu časopisu, a rukopisi se ne vraćaju.

LAHOR

Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik

Adresa: Odsjek za kroatistiku B-124, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
Tel. +385-1-6120 074
E-pošta: lahor@croatiana.org

I 2360000-1101551990 Zagrebačka banka

Glavni i odgovorni urednik: dr. sc. Zrinka Jelaska
E-pošta: zjelaska@ffzg.hr

Prva godina izlaženja: 2006
Učestalost izlaženja (godišnje): 2
Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Jezikoslovlje;
Prava korištenja: Tekstom i slikama iz časopisa LAHOR mogu se koristiti za osobnu ili obrazovnu svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

ISSN: 1846-2197

e-ISSN: 1848-4972

UDK:800

Svi brojevi časopisa Lahor

Godina 2014.:
Broj 16 možete preuzeti ovdje.
Broj 15 možete preuzeti ovdje.
   Godina 2013.:
Broj 14 možete preuzeti ovdje.
Broj 13 možete preuzeti ovdje.
Godina 2011.:
Broj 12 možete preuzeti ovdje.
Broj 11 možete preuzeti ovdje.
Godina 2010.:
Broj 10
 možete preuzeti ovdje.
Broj 9 možete preuzeti ovdje.
Godina 2009.:
Broj 8
  možete preuzeti ovdje.
Broj 7 možete preuzeti ovdje.
Godina 2008.:
Broj 6
 možete preuzeti ovdje.
Broj 5 možete preuzeti ovdje.
Godina 2007.:
Broj 4
 možete preuzeti ovdje.
Broj 3 možete preuzeti ovdje.
Godina 2006.:
Broj 2
 možete preuzeti ovdje.
Broj 1 možete preuzeti ovdje.