Umjetnost riječi

Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu

Naslovnica Umjetnost riječi 1-2-2013

Časopis Umjetnost riječi kontinuirano izlazi od 1957. godine i objavljuje radove iz područja znanosti o književnosti, teatrologije i filmologije. Osim izvornih znanstvenih i preglednih radova, Umjetnost riječi objavljuje prikaze relevantnih stranih i domaćih znanstvenih publikacija, kao i transkripte okruglih stolova i intervjua u organizaciji uredništva časopisa. Časopis povremeno priređuje tematske blokove i brojeve.
Od 2022. časopis u svakom broju objavljuje priloge na hrvatskom, engleskom, bosanskom, crnogorskom i srpskom standardnom jeziku.

Časopis se nalazi u sljedećim bazama: HRČAK. Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (A1 časopis u Hrvatskoj); ERIH PLUS; DOAJ; Central and Eastern European Online Library CEEOL; EBSCO; Directory of Open Access Scholarly Resources ROAD; Modern Language Association (MLA) International Bibliography; MLA Periodicals  Directory; Brill Linguistic Bibliography; RILM Abstracts of Music LIterature; ANVUR (A1 časopis u Italiji)

Umjetnost riječi
Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu

Učestalost izlaženja: 2 broja godišnje
Područja: humanističke znanosti – polje filologije (teorija i povijest književnosti, poredbena književnost) i znanosti o umjetnosti (teatrologija i filmologija).

ISSN: 0503-1583
UDK 82.091+820](05)
Izdavač: Hrvatsko filološko društvo Zagreb

Glavni i odgovorni urednik: prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić
E-adresa časopisa: umjetnost.rijeci@ffzg.hr
URL: https://umjetnostrijeci.ffzg.unizg.hr/