Godišnja Skupština Hrvatskoga filološkoga društva 2017.

Poštovani članovi Hrvatskoga filološkoga društva,

Predsjedništvo Hrvatskoga filološkoga društva na sjednici održanoj 2. veljače o.g. donijelo je odluku o sazivanju redovite godišnje Skupštine Hrvatskoga filološkoga društva 23. veljače 2017. u 11 sati u Vijećnici Filozofskoga fakulteta. Predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine
  2. Stručni razgovor na temu: Sintaktička negacija u hrvatskome i makedonskome jeziku
    – izlaganje dr.sc. Iva Nazalević Čučević
  3. Izvještaji glavnih urednika časopisa i voditelja odjela HFD-a o radu časopisa i odjela u 2016. godini i plan rada u 2017. godini
  4. Financijski izvještaj za 2016. godinu
  5. Financijski plan za 2017. godinu i usvajanje proračuna
  6. Razno

Pozivamo sve članove Hrvatskoga filološkoga društva da prisustvuju godišnjoj Skupštini.

S poštovanjem,

Predsjednica HFD-a,
Doc.dr.sc. Anita Skelin Horvat