HFDlogo3red

HRVATSKI

časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture

IZDAVAČ

Hrvatsko filološko društvo
Zagreb, Lučićeva 3

UREDNIŠTVO

mr. sc. Gea Cetinić (Zagreb, Hrvatska)
Ana Ćavar, prof. (Zagreb, Hrvatska)
prof. dr. sc. Mazllom Kumnova (Priština, Kosovo)
prof. dr. sc. Jože Lipnik (Maribor, Slovenija)
dr. sc. Josip Miletić (Zadar, Hrvatska)
Anđela Milinović, prof. (Split, Hrvatska)
prof. dr. sc. Šimun Musa (Mostar, Bosna i Hercegovina)
doc. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić (Split, Hrvatska)
prof. dr. sc. Vlado Pandžić (Zagreb, Hrvatska)
prof. dr. sc. Antun Pavešković (Zagreb, Hrvatska)
doc. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan (Čakovec, Hrvatska)

GLAVNI UREDNIK

prof. dr. sc. Vlado Pandžić

ZAMJENICA GLAVNOG UREDNIKA

doc. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić

TAJNICA UREDNIŠTVA

Ana Ćavar, prof.

Časopis izlazi dva puta godišnje.
Cijena jednog primjerka: 40 kuna.
Godišnja pretplata: 70 kuna.
Pretplata se doznačuje na žiroračun: 2360000-1101551990-7
Hrvatsko filološko društvo
(za časopis „Hrvatski”), Zagreb, Hrvatska

ADRESA UREDNIŠTVA:

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku, Lučićeva 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefoni: 385 (0) 1 612 01 11 i 385 (0) 1 612 00 71
Fax: 385 (0) 1 612 02 52;
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

UPUTE SURADNICIMA

Časopis „Hrvatski” objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove, izlaganja sa znanstvenih skupova, te prikaze praktičnih iskustava iz nastave hrvatskoga jezika i književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te
medijske kulture, koji nisu objavljeni u drugim javnim glasilima. Svi će radovi
uobičajeno biti recenzirani i kategorizirani u skladu s međunarodnim načelima
i pravilima o objavljivanju znanstvenih i stručnih tekstova u časopisima. Prikazi
i ocjene knjiga, časopisa, znanstvenih i stručnih skupova neće biti kategorizirani.

Priloge objavljujemo u skladu s abecednim redoslijedom suradničkih
prezimena i imena. Izvorni radovi mogu imati do 80.000 znakova; izlaganja
sa znanstvenih skupova, pregledni radovi, stručni radovi i prikazi praktičnih
iskustava do 40.000 znakova; prikazi i ocjene knjiga, časopisa, znanstvenih i
stručnih skupova do 20.000 znakova.

Suradnici su odgovorni za jezičnu urednost svojih tekstova; sudjeluju u
korekturi tekstova tijekom prijeloma časopisa. Tekstovima koji će biti objavljeni
u dijelu časopisa Rasprave i članci treba priložiti sažetak i ključne pojmove,
nazive ili riječi do 1.500 znakova na hrvatskome i jednome svjetskom jeziku.
Časopis se tiska na hrvatskome jeziku. Rukopisi se ne vraćaju.

UPUTE PRETPLATNICIMA

Časopis „Hrvatski” izlazi dva puta godišnje. Cijena jednoga primjerka: 40
kuna. Godišnja pretplata: 70 kuna.

Pretplata se doznačuje na žiroračun: 2360000-1101551990-7, Hrvatsko filološko društvo (za časopis „Hrvatski”), Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Molimo Vas da nam nakon svake uplate pošaljete presliku uplatnice. Preslike možete slati na adresu:
Ana Ćavar, prof.
Filozofski fakultet
Odsjek za kroatistiku
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

 

Copyright © 2010 Hrvatsko filološko društvo. Sva prava pridržana. Pravne napomene i privatnost 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.