HFDlogo3red

Jezik

O časopisu

Časopis Jezik izlazi bez prijekida od rujna 1952. Najstariji je hrvatski jezikoslovni časopis i jedan od najuglednijih - pripada kategoriji A1 časopisa.

Časopis objavljuje radove iz područja suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika i to u sljedećim stalnim rubrikama: Znanstveni i stručni članci, Pitanja i odgovori, Osvrti, Vijesti, Obljetnice.

Objavljivanje radova u časopisu ne naplaćuje se. Troškove recenzije, korekture, grafičke pripreme, tiska, pretplatničkih poslova i raspačavanja snosi časopis Jezik.

Pretplatničke poslove vodi i Jezik raspačava Školska knjiga. Suradnja je sa Školskom knjigom od prvoga Jezikova broja.

 

Uredništvo

(Uredništvo i Uredničko vijeće)

 Uredništvo: Sanda Ham (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. glavna i odgovorna urednica, Filozofski fakultet, Osijek), Mario Grčević (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Fakultet hrvatskih studija Zagreb), Nataša Bašić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“: leksikografkinja u miru, Zagreb).

            Uredničko vijeće: Uredništvo, Leopold Auburger (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Zaklada za znanost i politiku Berlin: jezikoslovac u miru, München) Mile Mamić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Filozofski fakultet Zadar: sveučilišni profesor u miru, Zadar), Dubravka Smajić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek). Stručna tajnica: Ljubica Josić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb)

 

Pretplata

Godišnja pretplata za Republiku Hrvatsku: 130 kuna (pojedini broj 40 kn, dvobroj 80 kn); inozemna godišnja pretplata: 35 eura (ili protuvrijednost u drugoj valuti). Poštanski troškovi uključeni su u cijenu, osim za inozemstvo.

Pretplata i dopisi u svezi s pretplatom šalju se na adresu: Časopis Jezik, Školska knjiga d.d., Masarykova 28, HR-10000 Zagreb. Telefon za pretplatne poslove: +385/(0)1/6394-070; faks: 01/4830-507, e-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Račun za kunske iznose: 2340009-1100152884, s naznakom: za Jezik; za devizne iznose: Privredna banka Zagreb 70010-978-9200000-015746, IBAN HR 38 2340 0091 1001 5288 4. SWIFT PBZGHR2X. Primaju se i čekovi.

Časopis se može nabaviti putem pretplate ili u knjižarama Školske knjige.

 

Izdavačka etika

Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnoga jezika djeluje u skladu s prihvaćenim etičkim načelima u znanosti. Slanjem svojih radova časopisu Jeziku autori potvrđuju izvornost sadržaja i jamče da poslani radovi nisu prethodno objavljeni na drugome jeziku (dijelom ili u cijelosti), da nisu već objavljeni ili da nisu u postupku objavljivanja u kojem drugom časopisu.

Uredništvo časopisa u ne snosi odgovornosti ako je autor počinio plagijat. Autori su odgovorni za izvornost svojih radova pa tako i mogući plagijat, bez obzira na to je li plagijat otkriven u recenzijskom postupku ili nakon objave rada u časopisu.

 

Upute autorima

 Rukopisi se šalju na e-adresu Jezika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na e-adresu glavne urednice Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Slanjem teksta časopisu Jezik autor se obvezuje da je tekst izvorni, da ne krši tuđa autorska prava u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (http://www.zakon.hr/z/106/Zakon-o-autorskom-pravu-isrodnim-pravima.) Ako je rad već objavljen ili ako je autor predao rad kojem drugom izdavaču, o tome će obavijestiti časopis Jezik. U časopisu Jezik radovi se ne lektoriraju, samo se korigiraju.

Tehničke upute:

- Rad ne treba grafički oblikovati ili prelamati. Rad treba pisati u Wordu fontom Times New Roman 11 s proredom 1,5. Bilješke treba pisati ispod teksta, istim fontom, ali veličinom 9. U radu treba kurzivirati samo ono što se želi istaknuti. Ne porabiti masni tisak. Literaturu navoditi ravnim slovima (ne treba kurzivirati), između dijelova bibliografske jedinice pisati zareze (ne točke), a iza rednih brojeva pisati točke. U značenju od – do pisati crticu, a ne spojnicu. Dvotočje pisati tako da s lijeve strane nema razmaka, a ima s desne strane. Primjerice: Stjepan Babić, 2008., O uništenom hrvatskom prijenovosadskom pravopisu, Jezik, god. 55., br. 3., str. 102. – 105. Stjepan Babić, 2004., Hrvanja hrvatskoga, ŠK, Zagreb odnosno (Babić, 2008.: 103.) (Babić, 2004.)

Prethodni brojevi časopisa Jezik

Godina 2009.:
 

 

 

 

Copyright © 2010 Hrvatsko filološko društvo. Sva prava pridržana. Pravne napomene i privatnost 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.