Biblioteka Kroatini

Zainteresirani za nabavu izdanja mogu se obratiti na adresu:

Biblioteka Kroatini
Hrvatsko filološko društvo
Ivana Lučića 3, HR-10 000 Zagreb
e-pošta: hfdzagreb@gmail.com

 

NOVOST U BIBLIOTECI KROATINI: Hrvatsko-talijanski rječnik školskoga jezika autorica Sandre Mardešić i Marije Lütze-Miculinić može se u pdf-u preuzeti ovdje.

 

 

NOVOST U BIBLIOTECI KROATINI: U e-izdanju objavljena je knjiga Hrvatsko-francuski rječnik školskoga jezika / DIictionnaire Croate-FrncÇais du vocabulaire scholaire  – Tome I autorica Marije Lütze-Miculinić  i Yvonne Vrhovac. Nakon nastavnika i studenata njemačkoga, engleskoga i talijanskoga, sada i poučavatelji četvrtoga stranoga jezika – francuskoga – mogu pronalaziti prijevode, tumačenja i primjere riječi svojstvene školskomu jeziku. Knjigu možete preuzeti na ovoj poveznici.

 

 

 

 

 

 

 

naslovnicaHUMP

NOVOST U BIBLIOTECI KROATINI: U digitalnom izdanju je objavljen leksički priručnik za početno učenje hrvatskoga Marije Bošnjak i Lidije Cvikić (2012) uz koji postoje i dvojezični rječnici koji se također mogu skinuti (engleski, njemački, talijanski, španjolski, poljski, slovački, francuski). Priručnik se može preuzeti ovdje, a rječnici su dostupni niže na stranici.

 

 

 

 

 

HINIJ naslovnica

Poštovani članovi Hrvatskog filološkog društva,

Knjiga HINIJ – hrvatski i ini jezici / Croatian and other languages, druga knjiga čija su poglavlja u govornoj inačici predstavljena na VII. međunarodnome znanstvenome skupu HIDIS – Hrvatski kao drugi i strani jezik, objavljena je kao plod međunarodne suradnje HFD-a (Biblioteka KROATINI, niz KroatINI), Sveučilišta u Freiburgu i Sveučilišta u Klagenfurtu. Od osam poglavlja knjige većina ih je usmjerena na različite odnose hrvatskoga i drugih jezika (engleskoga, njemačkoga, poljskoga, mađarskoga); neki se radovi bave i odnosom jezika i kulture odnosno pitanjem međukulturnosti. S veseljem vas obavještavamo da je u Biblioteci KROATINI objavljena knjiga HINIJ – hrvatski i ini jezici / Croatian and other languages!
Knjigu možete preuzeti na ovoj poveznici.

Naslovnica HrumpignonU Biblioteci KROATINI je izašao Hrvatsko-francuski i francusko-hrvatski rječnik za početnike /  Dictionnaire croate-français et français-croate pour débutants autorica Miram Miculinić i Zrinke Jelaske (2021), e-izdanje.

Namijenjen je frankofonim početnicima koji uče hrvatski jezik, ali i kroatofonim početnicima u učenju francuskoga. S jedne je strane jedan iz serije pratećih rječnika leksičkoga priručnika HRump za učenje inojezičnoga hrvatskoga (otuda i naziv HRumpignon), a s druge strane  samostalan rječnik francuskih riječi za početnike u učenju francuskoga, posebno vizualno usmjerene. Ovo je izvorno djelo na hrvatskom i francuskom jeziku u kojemu su autorice unaprijedile metodologiju u odnosu na dosadašnje rječnike koji su potekli iz iste građe, što su opisale u predgovoru. Kao popratni rječnik za početno učenje hrvatskoga, ali i francuskoga jezika sadrži jednorječne i višerječničke natuknice jer uključuje neke kolokacije i sintagme, a u hrvatskom dijelu i mnoge različnice. Rječnik je svojom opremom i grafičkim prikazom prilagođeni funkciji i didaktičkoj ulozi kojoj su se autorice usmjerile. Hrvatsko-francuski dio rječnika može služiti i kao gramatički priručnik za učenje hrvatskoga, i samostalno, ali posebno na nastavi jer ima i karakteristike morfološkoga priručnika zbog mnogih navedenih fleksijskih oblika, posebno onih u kojima su provedene glasovne promjene.

Rječnik se može preuzeti ovdje.

 

 

 

naslovnica rječnik hr tal

 

Knjiga se može ili osobno preuzeti u prostorijama HFD-a (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Lučićeva 3, B-323, tel. 01-4092 063), ili naručiti kod izdavača. Ako se traži slanje na adresu kupca, cijeni treba dodati troškove slanja. U Hrvatskoj je to 12,50 kn za jedan primjerak knjige kada se šalje obično, a preporučeno je 22,50kn. Za inozemstvo bi se trebalo raspitati ovisno o zemlji.

Novac treba uplatiti na račun Hrvatskoga filološkoga društva, Zagreb, Lučićeva 3, 10000 Zagreb IBAN: HR7423600001101551990, sa naznakom za H-Tal rječnik te obavezno poslati adresu za slanje knjige (u slučaju da se ne preuzima osobno) na e-adresu: hfdzagreb@gmail.com.

Više o rječniku možete saznati ovdje.

 

 

Bibliana naslovnica

Izišla je knjiga koju su uredili Tarasa Barševski, Zrinka Jelaska i Nada Babić (2020) Bibliana – hrvatski prijevodi Biblije, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo i Katolički bogoslovni fakultet (512 stranica). Knjiga pokazuje interdisciplinarnost područja proučavanja biblijskih prijevoda, a prema riječima recenzenice cijele knjige, raširila se u raznim i katkada neočekivanim smjerovima: od teologije i filologije do lingvistike, književnosti, kazališne umjetnosti, nacionalne povijesti i dječje pedagogije. Uz zahvale, predgovor, objedinjenu literaturu i vrlo opsežan sadržaj (s naslovima potpoglavlja) sastoji se od 21 poglavlja koja je napisalo 29 autora. Poglavlja su podijeljena u pet dijelova: I. Prijevodi Biblije na hrvatske idiome i srodne jezike, II. Usporedbe različitih prijevoda i izdanja, III. Od izvornika do hrvatskoga jezika, IV. Biblija, književnost i kultura V. Dodatak.

Knjiga se može prelistati na ovoj poveznici, a predgovor i sadržaj možete preuzeti ovdje.

 

HINIZ naslovnica

 

Knjiga HINIZ – hrvatski inojezični / Croatian L2, prva knjiga čija su poglavlja u govornoj inačici predstavljena na VII. međunarodnome znanstvenome skupu HIDIS – Hrvatski kao drugi i strani jezik,objavljena je kao plod međunarodne suradnje HFD-a (Biblioteka KROATINI, niz KroatINI) i Sveučilišta u Klagenfurtu. Od jedanaest poglavlja knjige većina ih je usmjerena na različite vidove hrvatskoga kao inoga jezika, uglavnom stranoga (modalni glagoli, prepoznavanje srodnica, prijedlozi u i na, razgovijetnost izgovora, motivacijske strategije, aktivnosti na nastavi, mrežne igre), ali se nekoliko radova bavi (i) hrvatskim kao materinskim jezikom (hrvatski predikat, naglasni tipovi, multimedijsko poučavanje gramatike, usvajanje povratnih glagola). Knjigu možete preuzeti na ovoj poveznici.

 

 

Obiteljski idiolekt naslovnica

U 2020. godini u biblioteci KROATINI objavljen je naslov Obiteljski idiolekt okomito višejezičnih hrvatskih govornika autorice dr. sc. Krešimire Gudelj.

Knjiga se bavi (izvan)jezičnim utjecajima na obiteljski idiolekt onih koji vladaju bar trima hrvatskim idiomima: svojim mjesnim novoštokavskim (imotskim ili stonskim), hrvatskim standardom i hrvatskim mjesnim idiomom različitim od njihova vlastitoga. Istražuje razloge za zadržavanje ili promjenu vlastitoga zavičajnoga govora radi prilagodbe (bračnomu) partneru i djeci  kako bi se dobile spoznaje o okomitoj višejezičnosti hrvatskoga i o jezičnim promjenama unutar pojedinoga mjesnoga govora.

Knjiga se može kupiti kod izdavača. Molimo sve zainteresirane da se jave na adresu e-pošte hfdzagreb@gmail.com. Cijena je knjige 110 kn.

 

 

 

Rječnik

Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika autorica Marije Lütze-Miculinić i Zrinke Jelaske (2018), sv. I, može se kupiti kod izdavača. Cijena knjige 125 kn.

Knjiga se može ili osobno preuzeti u prostorijama HFD-a (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Lučićeva 3, B-323, tel. 01-4092 063), ili naručiti kod izdavača. Ako se traži slanje na adresu kupca, cijeni treba dodati troškove slanja. U Hrvatskoj je to 12,50 kn za jedan primjerak knjige kada se šalje obično, a preporučeno je 22,50kn.

Novac treba uplatiti na račun Hrvatskoga filološkoga društva, Zagreb, Lučićeva 3, 10000 Zagreb IBAN: HR7423600001101551990, sa naznakom za H-NJ rječnik te obavezno poslati adresu za slanje knjige (u slučaju da se ne preuzima osobno) na e-adresu: hfdzagreb@gmail.com.

Sadržaj rječnika možete preuzeti ovdje.

 

Niz KROATini – obuhvaća znanstvene i stručne knjiga te priručnike za hrvatski općenito.

1. Stefan Rittgasser i Ljiljana Kolenić (2012) Hrvatsko-njemački rječnik jezikoslovnoga nazivlja / Kroatisch-deutsches Wörterbuch linguistischer Termini

2. Stefan Rittgasser i Ljiljana Kolenić (2013) Njemačko-hrvatski rječnik jezikoslovnoga nazivlja / Deutsch-kroatisches Wörterbuch linguistischer Termini

      Rječnici se mogu naručiti od izdavača po cijeni od 110 kn uz troškove poštarine.

 


Biblioteka KroatINI
– obuhvaća izdanja za hrvatski kao ini jezik (strani, drugi, nasljedni).

Marija Bošnjak i Lidija Cvikić (2012) Hrvatski u malom prstu 1 – leksički priručnik za početno učenje hrvatskoga kao inoga jezika na kratkim intenzivnim tečajevima (kratica HRump)

      Priručnik je rasprodan, ali se može preuzeti u digitalnom obliku OVDJE

Kolakovic ovitakZrinka Kolaković (2015) Einführung in die Sprachwissenschaft – Übungsheft mit Beispielen aus dem Kroatischen und Serbischen / Uvod u jezikoslovlje – vježbenica s primjerima iz hrvatskoga i srpskoga

Sadržaj pdf

      Priručnik se može naručiti od izdavača po cijeni od 120 kn uz troškove poštarine.

Jelaska ovitakZrinka Jelaska (2015) Basic Croatian Grammar: Sounds, Forms, Word Classes

Sadržaj pdf

      Priručnik se može naručiti od izdavača po cijeni od 150 kn uz troškove poštarine.

 

Priručnici se mogu podići i u prostorijama B-111 ili B-124 bez plaćanja troškova poštarine.

 

Zrinka Jelaska, Gordana Dobravac (2012-2015) početni e-rječnici (autorice su i urednice za engleski i talijanski, uz još jednoga suurednika za ostale jezike).

E-rječnik za engleski (Hrumpy) ˗ Zrinka Jelaska, Gordana Dobravac
E-rječnik za talijanski (Hrumpetto) ˗ Gordana Dobravac, Zrinka Jelaska
E-rječnik za španjolski (Hrumpañol) ˗ suurednica i prevoditeljica Maša Musulin
E-rječnik za njemački (Hrumpchen) ˗ suurednica i prevoditeljica Željka Macan
E-rječnik za slovački (Hrumpenský) ˗ suurednik i prevoditel Martin Machata
E-rječnik za poljski (Hrumpolski) ˗ suurednica i prevoditeljica Katarzyna Kubiszowska

Rječnici su popratni priručnici uz Hrvatski u malom prstu 1 (HRump), ali se mogu i samostalno rabiti u nastavi ili samostalnomu učenju kad se ispišu.

Na ovoj se stranici e-rječnici mogu besplatno preuzeti.

E-rječnik za engleski možete besplatno preuzeti ovdje.
E-rječnik za španjolski možete besplatno preuzeti ovdje.
E-rječnik za talijanski možete besplatno preuzeti ovdje.
E-rječnik za njemački možete besplatno preuzeti ovdje.
E-rječnik za slovački možete besplatno preuzeti ovdje.
E-rječnik za poljski možete besplatno preuzeti ovdje