Odjel za fonetiku – poziv na predavanje “Etika struke – forenzični fonetičar” i 4. sastanak Odjela

Cijenjeni članovi Hrvatskoga filološkog društva,

pozivamo vas na 4. sastanak Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u
akademskoj godini 2022./2023., koji će se održati u četvrtak, 30. ožujka 2023.
godine s početkom u 15:30 sati, u Konferencijskoj dvorani Knjižnice
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu sastanka i ciklusa
predavanja na temu Forenzična fonetika, prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
održat će predavanje pod nazivom: Etika struke – forenzični fonetičar

O predavačici više na: https://fonet.ffzg.unizg.hr/nastv2/gordana-varosanec-skaric/

Sažetak predavanja:
Uvježbani ekspertni fonetičari jedini su kompetentni stručnjaci u službenim prepoznavanjima
govornika, a predavačica je sudjelovala u propisivanju minimalnih kompetencija forenzičnoga
fonetičara, koje navodi u knjizi Forenzična fonetika (2019). Forenzični fonetičar treba poznavati
pravila struke i pravilnik prakse koje propisuje međunarodna stručna udruga IAFPA (International
Association for Forensic Phonetics and Acoustics). Propisi se odnose na način djelovanja članova pri
prihvaćanju slučajeva, u izvješćima i pri usmenom vještačenju na sudu. Članovi IAFPA-e neovisni su
o instruiranju bilo koje strane u postupku suđenja. Prema etici struke fonetičar treba poštivati pravni
okvir vještačenja propisan u zemlji vještačenja.

Srdačno vas pozdravljamo i radujemo se vašem dolasku!
Voditeljica Odjela
doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić