Odjel za kulturu hrvatskoga jezika

Voditeljica odjela: dr. sc. Dubravka Smajić

Odjel za kulturu hrvatskoga bavi se raznolikom djelatnošću: predavanjima, lekturama, prijevodima, organizacijom međunarodnih skupova i događanja, izdavaštvom.

 

Časopis LAHOR– Godine 2005. osnovan je LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. Časopis ima međunarodno uredništvo i objavljuje dva broja godišnje. Više o časopisu i svi dosad izišli brojevi mogu se naći na posebnoj stranici HFD-a. ISSN: 1846-2197, e-ISSN: 1848-4972.

više…

 

Znanstveni skup HIDISSvake druge godine u Zagrebu se organizira međunarodni znanstveni skup HIDIS koji se poglavito bavi hrvatskim kao inim jezikom. Prvi je takav skup: HIDIS – hrvatski kao drugi i strani jezik održan 2005. godine, drugi 2007. godine, treći 2010. Ove, 2012. godine skup će se održati 19-21. prosinca.

više…

 

BIBLIOTEKA KROATINI – obuhvaća dva niza izdanja s dvije inačice jednakoga glasovnoga sastava koje, međutim, nisu istoizraznice ni u pismu ni u govoru. Glavna je urednica Biblioteke Zrinka Jelaska.

Dosad je u nizu KroatINI izišlo nekoliko knjiga. Prva je leksički priručnik za početno učenje hrvatskoga M. Bošnjak, L. Cvikić (2012) Hrvatski u malom prstu 1. Uz nju su objavljeni e-rječnici različitih jezika uz taj priručnik čije su urednice Z. Jelaska i G. Dobravac (engleski, talijanski) uz trećega urednika za pojedine jezike (španjolski, njemački, slovački…).

U nizu Kroatini izišla je prva knjiga: S. Rittgasser i Lj. Kolenić (2012) Hrvatsko-njemački rječnik jezikoslovnoga nazivlja / Kroatisch-Deutsches Wörterbuch Linguistischer Termini. 

više…