Odjel za Stariju hrvatsku književnost – poziv za stručni kolovij

Novoosnovani Odjel za Stariju hrvatsku književnost pri HFD-u planira održavanje dvaju strukovnih kolokvija s temom “Starija hrvatska književnost – stanje u struci”:

  1. Osuvremenjivanje pristupa građi i njezina digitalizacija”, Zagreb, 15. prosinca
  2. Digitalizacija anonimnih rukopisnih zbirki lirike 16. stoljeća”, Zagreb, 22. ožujka

Održavanje kolokvija inicirala je potreba za odupiranjem negativnim trendovima u valorizaciji humanistike koji su zbog nametnute ekonomske kompetitivnosti neprimjerene humanistici rezultirali marginaliziranošću humanističkih znanosti, što se posebice ogleda u društvenom statusu filologije. Stoga Odjel za Stariju hrvatsku književnost HFD-a planira sondirati stanje i probleme u struci i permanentno poticati aktivnosti svojih članova. U tom se rukovodi iskazanim mišljenjima svog članstva vezanima u prvom redu za problematično stanje starije hrvatske književnosti u digitalnoj humanistici u usporedbi sa stanjem u razvijenijim filologijama. Prema rezultatima provedene uvodne ankete većina članova Odjela osnovnim problemom drži otežan pristup primarnoj građi i nepostojanje lako dostupne objedinjene relevantne baze podataka strukovnih istraživanja.

Stoga Odjel namjerava usmjeriti svoju aktivnost na osuvremenjavanje pristupa građi uvezivanjem postojećih baza digitalizirane građe i poticanjem digitalizacije slabije dostupne građe radi stvaranja boljih i poticajnijih uvjeta za istraživački rad. Okvirne smjernice rada raspravit će se na prvom kolokviju “Starija hrvatska književnost – stanje u struci – osuvremenjivanje pristupa građi i njezina digitalizacija”. Na kolokviju planiranom za 15. prosinca 2023. posebice će se razmotriti mjesto starije hrvatske književnosti (ali i kroatistike uopće) u suvremenoj digitalnoj humanistici.

Rasprava na drugom kolokviju, planiranom za 22. ožujka 2024, naslovljenom “Starija hrvatska književnost – stanje u struci. Digitalizacija anonimnih rukopisnih zbirki lirike 16. stoljeća” oslonit će se na rezultate rasprave prvog kolokvija. Isplanirat će se potrebni koraci za realizaciju prvog konkretnog zadatka: digitalizaciju i umrežavanje različitih postojećih zbirki lirike bezimenih pjesama 16. stoljeća. U odabiru zadatka Odjel je rukovođen poodavno uočenom potrebom Milana Rešetara “jer će biti ipak najbolje da se, kad ustreba, napose sastavi i izda zaseban zbornik takih bezimenih pjesama” (Rešetar 1937: IX). Potreba digitalizacije spomenute građe nalaže suradnju s odjelima za informacijske znanosti naših sveučilišta i s institucijama u kojima je spomenuta građa pohranjena. Stoga će u raspravu na drugom kolokviju biti uključeni i zainteresirani članovi radnog tima iz tih relevantnih područja.

Naputci za sudjelovanje: Prijava na adresu  hfdzagreb@gmail.com  ili divna.antonina@gmail.com

Napomena: S programom kolokvija natjecali smo se za dodjelu sredstava relevantnih institucija pa se nadamo da ćemo uspjeti podmiriti troškove putovanja i boravka sudionika kolokvija.

S ostalim obavijestima o organizaciji kolokvija bit ćete pravodobno upoznati.