Hrvatski slavistički odbor

XV. MEĐUNARODNI SLAVISTIČKI KONGRES

XV. međunarodni slavistički kongres održao se od 20. do 27. kolovoza 2013., a domaćin skupa bio je grad Minsk (Bjelorusija). Prvi međunarodni slavistički kongres održan je davne 1929. u Pragu, a od 1958. godine redovito ga svakih pet godina organizira Međunarodni slavistički odbor. Na ovogodišnjem je Kongresu sudjelovalo više od petsto slavista iz dvadesetak europskih slavenskih i neslavenskih zemalja te šest izvaneuropskih.

Skupna     Hrvatsku je na Kongresu predstavljalo 17 sudionika (slika desno, kliknite na sliku za povećanje): Anđela Frančić, Ana Grgić, Mira Menac-Mihalić, Davor Nikolić, Marina Protrka Štimec, Evelina Rudan, Marko Samardžija i Mateo Žagar (Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu); Maja Opašić, Diana Stolac, Marija Turk (Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci); Branko Kuna (Odsjek za kroatistiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku); Lina Pliško (Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta J. Dobrile u Puli), Željka Fink Arsovski i Tetyana Fuderer (Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), Milan Mihaljević (Staroslavenski institut), Suzana Marjanić i Ljiljana Marks (Institut za etnologiju i folkloristiku).

Izlozba     Kongres je svečano otvoren 21. kolovoza 2013., a rad u sekcijama i tematskim blokovima odvijao se od 22. do 24. kolovoza. Hrvatski su sudionici sudjelovali svojim izlaganjima u radu više sekcija koje obuhvaćaju slavensko jezikoslovlje, znanost o književnosti, kulturologiju i folkloristiku te dvaju tematskih blokova (Nacionalno i općeeuropsko u slavenskoj frazeologiji; Jezično pravo i slavenski jezici). Izlaganja hrvatskih sudionika objavljena su u knjizi A tko to ide?/ A xto tам iдзе? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu (Hrvatsko filološko društvo i Hrvatska sveučilišna naklada, 2013). U knjigu je uvršteno dvadeset pristiglih radova od kojih je na Kongresu predstavljeno četrnaest. (slika desno, kliknite na sliku za povećanje)

Za vrijeme održavanja Kongresa bila je postavljena i izložba knjiga i časopisa koje su pojedine zemlje sudionice darovale Nacionalnoj knjižnici Bjelorusije. Stoga se svojim većim štandom, na kojemu su bila izložena recentna djela hrvatskih filologa, predstavila i Hrvatska.

Pretposljednjega dana održano je zasjedanje Međunarodnoga slavističkog odbora te međunarodnih komisija za pojedina slavistička područja. Izabrani su novi ili potvrđeni postojeći članovi Komiteta, a Hrvatsku će sljedećih pet godina predstavljati prof. dr. sc. Marko Samardžija. Na svečanom zatvaranju Kongresa objavljeno je i da će se XVI. međunarodni slavistički kongres održati 2018. u Beogradu (Srbija).