Odjel za fonetiku

Cijenjeni članovi Hrvatskoga filološkog društva,

pozivamo vas na 5. sastanak Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u akademskoj godini 2023./2024., koji će se održati u četvrtak, 4. travnja 2024. godine u 17:00 sati, u A-303 na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U sklopu sastanka i ciklusa predavanja „Klinička fonetika“, dr. sc. Marko Liker, izv. prof., voditelj novog diplomskoga studija Klinička lingvistika i fonetika na Filozofskome fakultetu u Zagrebu predstavit će studij u obliku izlaganja pod nazivom:

Novi studij kliničke lingvistike i fonetike“

Sažetak: Razvili smo suvremen i dinamičan studijski program temeljen na praktičnim istraživačkim vještinama i razvojnim mogućnostima lingvistike i fonetike u kliničkom kontekstu. Predavanje će rasvijetliti istraživačku inovativnost, društvenu odgovornost i humanističku kreativnost studija te će odgovoriti na najčešća pitanja – što je KLF, tko može upisati studij, kako je studij organiziran i što raditi s kvalifikacijom KLF-a.

 

O predavaču više na: https://fonet.ffzg.unizg.hr/nastv2/marko-liker/

Srdačno vas pozdravljamo i radujemo se vašem dolasku!

Voditeljica Odjela

doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cijenjeni članovi Hrvatskoga filološkog društva,

 

pozivamo vas na 4. sastanak Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u akademskoj godini 2023./2024., koji će se održati u četvrtak, 29. veljače 2024. godine u 15:30 sati, u B-315 na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U sklopu sastanka i ciklusa predavanja „Fonetika u nastavi“, Marina Milunić, mag. njemačkog jezika i književnosti i fonetike održat će predavanje pod nazivom:

„Znam der-des-dem-den, ali ne mogu kupiti kruh“

Sažetak: Tema predavanja bit će vještina govorenja u nastavi stranoga jezika.

 

O predavačici:

Marina Milunić diplomirala je na Odsjeku za fonetiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Već 12 godina radi kao profesorica njemačkog jezika, a kao stalni sudski tumač za njemački jezik bavi se prevođenjem tekstova s hrvatskog na njemački jezik i obrnuto.

 

Srdačno vas pozdravljamo i radujemo se vašem dolasku!

Voditeljica Odjela

doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić

 


Cijenjeni članovi Hrvatskoga filološkog društva,

Pozivamo Vas na peti sastanak Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u akademskoj godini 2021/2022.  koji će se održati u četvrtak 31. ožujka 2022. u 15:30 sati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u A-309 i putem Zoom platforme na poveznici: https://us04web.zoom.us/j/76202242103?pwd=jtGiU0Y4koYig9p5ReXJvrfj1hfMAc.1

Meeting ID: 762 0224 2103

Passcode: FBxHP8

U sklopu sastanka i ciklusa Govor u pandemiji COVID-19, predavanje će održati

Anđela Nikolić Margan

Izazovi u rehabilitaciji slušanja i govora djece i odraslih s umjetnom pužnicom u doba pandemije COVID-19

Sažetak predavanja:

Pandemija koronavirusa zatekla je cijeli svijet te gotovo da nema struke u kojoj se nisu osjetile reperkusije pandemije i takozvanog ”novog normalnog”. Fonetska struka bila je izložena izazovima i uvjetima na koje se moralo prilagođavati u hodu. Osobe s kohlearnim implantom ovise o terapiji koji se odvija uživo i o prilagodbi govornog procesora, koja se također odvija uživo. Kako provoditi verbotonalne rehabilitacijske postupke u pandemijskim uvjetima? Kako osigurati kontinuitet u rehabilitaciji i kako izgleda jedan dan u rehabilitaciji online, a kako u uvjetima socijalne distance?

O predavačici:

Anđela Nikolić Margan osnovnu školu i opću gimnaziju završila je na Cresu. Preddiplomski studij fonetike i turkologije završila je 2017, a 2019. diplomirala je fonetiku – rehabilitacijski smjer i antropologiju. Dobitnica je dviju Rektorovih nagrada:  2015. – za organizaciju i izvođenje edukacijskog treninga za nefonetičare FonET 2015. s Klubom studenata fonetike ‘Eufonija’ , te 2016. za najbolji individualni znanstveni rad pod naslovom ”Razvoj aplikacije za pomoć u rehabilitaciji djece s govorno-jezičnim potešoćama”, u koautorstvu s kolegom Antonijem Buničićem s Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo. Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija sudjelovala  je na 2 ljetne škole neuroznanosti pri Max Planck institutu za kognitivnu neuroznanost u Leipzigu te na ljetnoj školi paleoantropologije u Tatarstanu u Rusiji. Volontirala je 2 godine u Centru Slava Raškaj, u privatnom fonetskom kabinetu u Zagrebu i Bjelovaru, a studentsku praksu odradila je u KBC Rijeka na Odjelu za audiologiju i fonijatriju, u trajanju od 2 mjeseca. Sudjelovala je na dva međunarodna neuroznanstvena skupa u Leipzigu i Zadru, na temu govornih poremećaja u neurodegenerativnim bolestima. Od veljače 2020. zaposlena je kao audiorehabilitatorica u Centru za umjetnu pužnicu Poliklinike SUVAG. Završila je 1. stupanj edukacije iz muzikoterapije, a trenutno pohađa edukaciju iz senzorne integracije i II. stupanj Verbotonalne edukacije za rehabilitaciju osoba oštećena sluha u Poliklinici SUVAG.

Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se Vašem dolasku!

Voditeljica Odjela

doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cijenjeni članovi Hrvatskoga filološkog društva,

Pozivamo Vas na četvrti sastanak Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u akademskoj godini 2021/2022.  koji će se održati u četvrtak 10. ožujka 2022. u 15.30 sati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u A-309.

U sklopu sastanka i ciklusa Govor u pandemiji COVID-19, predavanje će održati

Ines Carović

Prepoznavanje govora pod maskom u doba korone

O predavačici više na sljedećoj poveznici: https://fonet.ffzg.unizg.hr/nastv2/ines-carovic/

Sažetak predavanja:

U izlaganju se predstavlja istraživanje predavačice i Jordana Bićanića, suradnika na Odsjeku za fonetiku, o auditivnom prepoznavanju govora s preprekom zvučnom signalu nakon artikulacije (maski za lice, medicinskih maski i zaštitnih pokrivala za lice) i bez njih. U istraživanje se krenulo s pretpostavkom da onemogućen vizualni dio komunikacije značajno utječe na primjećivanje pokrivala ili maske u komunikaciji te otežava komunikaciju zbog nedostatka neverbalnih znakova mimike lica koje tumačimo usporedno s govorom (slojem teksta i glasa) te se pokušalo istražiti koliko je percepcija zvuka kod sugovornika auditivno primjetna. U istraživanju su sudjelovali studenti fonetike i logopedije koji su auditivnom percepcijom određivali je li govor koji čuju s pokrivalom/maskom ili bez nje. Istraživanje prikazuje i koji je tip pokrivala učinkovit s perceptivne strane u komunikaciji tj. kod kojeg je pokrivala auditivna primjetnost bila najmanja.

Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se Vašem dolasku!

Voditeljica Odjela

doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Cijenjeni članovi Hrvatskoga filološkog društva!

Prvi sastanak Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u akademskoj godini 2021/2022. održat će se u četvrtak 11. studenoga 2021. u 15.30 sati putem Zoom platforme:
https://us02web.zoom.us/j/81905001782?pwd=eWh1UloxQndjSjArUXJnald0b3NqQT09
Meeting ID: 819 0500 1782
Passcode: 656670

U sklopu ciklusa Govorna fluentnost, predavanje će tada održati
Mirjana Matea Kovač i Mirela Müller

Formalno podučavanje govorne fluentnosti na stranom jeziku

– primjer iz prakse

O predavačicama:
Mirjana Matea Kovač završila je studij engleskog jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru. 2010. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranivši disertaciju Govorne disfluentnosti u materinskom i stranom jeziku. 2017. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Splitu. Na Odsjeku za germanistiku izvodi nastavu iz predmeta iz više predmeta. Područje njezina dugogodišnjeg interesa je govorna fluentnost u stranome jeziku. Objavila je preko 30 znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama te
knjigu Govorna fluentnost u stranome jeziku, u izdanju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. Aktivno je sudjelovala na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Članica je uređivačkih odbora časopisa English Language Teaching (ELT) i DHS-društvene i humanističke studije Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Mirela Müller završila je diplomski studij pedagogije i njemačkog jezika i književnosti 2007. godine na Sveučilištu u Zadru, a Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz društvene znanosti, polje pedagogije je završila 2013. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Usavršavala se na više znanstvenih ustanova, među kojima su Sveučilište u Bielefeldu, Fakultät für Erhiehungswissenschaft, Sozialpädagogische Fortbildunginstiut Potsdam (SFBB), Institut für Weiterbildung, Bern, Technische Universität Berlin, Institut für Sprache und Kommunikation te Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru. Na Filozofskom fakultetu u Splitu zaposlena je od 1. listopada 2020. godine na Odsjeku za njemački jezik i književnosti kao docentica iz područja interdisciplinarnih znanosti (polja pedagogije i interdisciplinarnih humanističkih znanosti). Od ožujka 2021. vanjska je suradnica na Sveučilištu u Grazu (Franz Karl Universität) pri Institutu za društvena i humanistička istraživanja. Objavila je do sada sedam autorskih knjiga, od toga dvije samostalno i pet u suautorstvu. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim konferencijama, objavljuje znanstvene radove u domaćim i stranim časopisima:https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/298176.Područje znanstvenog interesa: interdisciplinarno područje (pedagogija, interdisciplinarne humanističke znanosti), metodika njemačkog jezika, hibridno učenje stranih jezika, multimedijska didaktika, jezično-pragmatične teorije u interkulturalnom podučavanju jezika.

Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se Vašem dolasku!

Voditeljica Odjela
doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Cijenjeni članovi Hrvatskoga filološkog društva!

Pozivamo Vas na šesti sastanak Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u akademskoj godini 2019./2020.

Sastanci se održavaju četvrtkom na Filozofskom fakultetu. Peti sastanak održat će se u četvrtak, 27.2.2020. u 14 sati u A-301 kada će predavanje održati

Bojan Pogrmilović

 Folklorne tehnike pjevanja i fiziologija glasa – vokalni višeboj

 Više o predavaču možete pronaći na ovom linku.

Očekujemo vas s veseljem!

Voditeljica Odjela

doc. dr. sc. Diana Tomić