Odjel za metodiku nastave hrvatskog jezika i književnosti

Voditeljica odjela: Ana Ćavar (Odjel za metodiku nastave hrvatskog jezika i književnosti)

Odjel za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti bavi se različitim teorijskim i praktičnim aspektima nastave hrvatskoga jezika. Odjel organizira znanstvene i stručne skupove i kolokvije, tribine, predavanja i izložbe, a sudjeluje i u znanstvenim i stručnim projektima. Od 2003. godine izdaje časopis Hrvatski. U sklopu Odjela je 2018. godine pokrenuta biblioteka namijenjena objavljivanju znanstvenih i stručnih zbornika i monografija o hrvatskom jeziku u školi.