Odjel za sociokulturnu lingvistiku

Sociolingvistika je kao makrolingvistička grana čiji službeni početci sežu u početke druge polovine 20. stoljeća odigrala značajnu ulogu u podizanju svijesti o ulozi i mjestu jezika u društvenim strukturama i procesima, ali i o ulozi društvenih čimbenika u jezičnim procesima. Postupno izgrađivana na raznovrsnim teorijskim temeljima te kontinuiranom nadgradnjom metodoloških postupaka posebno je razvijena u velikim, svjetskim lingvističkim tradicijama poput anglo-američke i njemačke te nešto manje u sklopu talijanske i ostalih romanskih lingvističkih tradicija, dok je u slavistici dugo vremena ostala na marginama lingvističkih istraživanja. U Hrvatskoj je zamjetan nedostatak zajedničke platforme koja bi okupljala hrvatske znanstvenike čiji primarni interes leži u istraživanju odnosa jezika, društva i kulture, te promjenama koje se zbivaju u jeziku i društvu.

Cilj je ovoga Odjela pokušati u nekim segmentima udovoljiti dijelu potreba hrvatskih sociolingvista, omogućavajući im da se kroz aktivnosti Odjela za sociokulturnu lingvistiku povežu, upoznaju s radovima drugih, razmjenjuju ideje i iskustva te time pridonesu hrvatskoj lingvistici.

S obzirom na sve veći broj različitih istraživanja u sociolingvistici i sociokulturnoj lingvistici na svjetskoj razini te širenju i razvoju lingvističkih ideja, metoda i metodologija istraživanja, posebice interdisciplinarnoga tipa, osnovni je cilj upoznavati stručnu i širu javnost s novim teorijskim i metodološkim pristupima u suvremenim sociokulturnim lingvističkim istraživanjima. Kroz ovaj Odjel ponajprije se bavimo organiziranjem i pripremanjem radionica koje bi pridonijele razvoju sociolingvistike i sociokulturne lingvistike u Hrvatskoj.

Voditeljice: doc.dr.sc. Anita Skelin Horvat i doc.dr.sc. Lucija Šimičić

Kontakti: askelin@ffzg.hr; lsimicic@unizd.hr