Odjel za rani jezični razvoj / Poziv na izlaganje – prof. dr. sc. Wolfgang Ulrich Dressler

Odjel za rani jezični razvoj
15.11.2023. – U srijedu, 15. studenoga 2023., u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika, Frankopanska 5a (drugi kat), u 18:00 sati prof. dr. sc. Wolfgang Ulrich Dressler, akademik Austrijske akademije znanosti i profesor emeritus na Odsjeku za lingvistiku Sveučilišta u Beču održat će izlaganje pod naslovom: Morphonotactics and phonology in early acquisition and in processing.
Pročitaj više

Odjel za fonetiku – poziv na predavanje dr. sc. Maja Colnago

Odjel za fonetiku
Cijenjeni članovi Hrvatskoga filološkog društva,   pozivamo vas na 1. sastanak Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u akademskoj godini 2023./2024., koji će se održati u četvrtak, 26. listopada 2023. godine u 15:30 sati, u B-315 na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U sklopu sastanka i novog ciklusa predavanja „Fonetika u nastavi“, dr. sc. Maja Colnago održat će predavanje pod nazivom: O podučavanju naglasaka u osnovnoj školi   O predavačici: Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je hrvatski jezik i književnost i fonetiku 2004. Iste godine počinje raditi u Osnovnoj školi dr. Ante Starčevića kao učiteljica hrvatskoga jezika u predmetnoj nastavi. Paralelno s učiteljskom praksom upisuje i završava poslijediplomski studij kroatistike na matičnome Fakultetu. U zvanje učiteljice-mentorice izabrana je 2017., a 2022. u zvanje savjetnice. Sudjeluje i u državnim i…
Pročitaj više

Odjel za rani jezični razvoj / Poziv na izlaganje – Antonija Blaži Ostojić, mag.logoped.

Odjel za rani jezični razvoj
18.10.2023. – U srijedu, 18. listopada 2023., u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika, Frankopanska 5a (drugi kat), u 18:00 sati Antonija Blaži Ostojić, magistra logopedije i doktorandica na poslijediplomskome studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održat će izlaganje pod naslovom: ''Connecting the dots'': Izvođenje zaključaka i razumijevanje pitanja u djece urednog i narušenog jezičnog razvoja.
Pročitaj više

Zbornik radova posvećen jezikoslovcu i poliglotu Bulcsúu Lászlóu

Odjeli
Bulcsú László bit će zapamćen kao jezikoslovac, poliglot, informatolog i prevoditelj koji je ostavio velik trag na lingvistiku i druge znanosti kojima je aktivno doprinosio svojim radom. Kako bi se profesoru Lászlóu odala počast, u pripremi je novi zbornik radova posvećen upravo njemu. Prilozi mogu biti znanstveni ili stručni radovi iz područja u kojima je bio aktivan prof. László, ali i sjećanja na rad s njime, susrete s njime i sl. Rok za slanje radova: 15. 1. 2024. Glavni urednik: dr. sc. Bojan Marotti Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada Kontakt za slanje priloga: bojan.marotti@gmail.com
Pročitaj više

O rezultatima ankete HFD-a vezane uz Prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku

Događanja i obavijesti
Članovi Hrvatskog filološkog društva imali su priliku između 11. i 21. kolovoza odgovorom na anketni upitnik izraziti svoja stajališta prema Prijedlogu Zakona o hrvatskom jeziku. Tu je mogućnost od ukupno 176 članova iskoristilo njih 25. Ovdje donosim najvažnije rezultate ankete: - Na prvo pitanje – Podržavate li načelno donošenje Zakona o hrvatskom jeziku? – odgovor DA označio je 21 član, a odgovor NE četiri člana. - U drugom pitanju bilo je moguće iznijeti primjedbe na Prijedlog Zakona, što je učinilo 13 članova, dok ih je 12 poslalo ispunjeni obrazac bez primjedbi. - Treće je pitanje bilo vezano uz sudjelovanje članova Društva u savjetovanju s javnošću. Dvoje članova je to učinilo prije ispunjavanja ankete, a osmero je odgovorilo da to namjerava učiniti.   Zbog slabog odziva Društvo ne može izaći pred…
Pročitaj više

Odjel za Stariju hrvatsku književnost – poziv za stručni kolovij

Događanja i obavijesti, Konferencije, Odjel za stariju hrvatsku književnost
Novoosnovani Odjel za Stariju hrvatsku književnost pri HFD-u planira održavanje dvaju strukovnih kolokvija s temom “Starija hrvatska književnost – stanje u struci”: “Osuvremenjivanje pristupa građi i njezina digitalizacija”, Zagreb, 15. prosinca “Digitalizacija anonimnih rukopisnih zbirki lirike 16. stoljeća”, Zagreb, 22. ožujka Održavanje kolokvija inicirala je potreba za odupiranjem negativnim trendovima u valorizaciji humanistike koji su zbog nametnute ekonomske kompetitivnosti neprimjerene humanistici rezultirali marginaliziranošću humanističkih znanosti, što se posebice ogleda u društvenom statusu filologije. Stoga Odjel za Stariju hrvatsku književnost HFD-a planira sondirati stanje i probleme u struci i permanentno poticati aktivnosti svojih članova. U tom se rukovodi iskazanim mišljenjima svog članstva vezanima u prvom redu za problematično stanje starije hrvatske književnosti u digitalnoj humanistici u usporedbi sa stanjem u razvijenijim filologijama. Prema rezultatima provedene uvodne ankete većina članova Odjela osnovnim…
Pročitaj više

Godišnja skupština Odjela za fonetiku

Događanja i obavijesti, Odjel za fonetiku
Cijenjeni članovi Hrvatskoga filološkog društva, pozivamo Vas na Godišnju skupštinu Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva u akademskoj godini 2022./2023. Skupština će se održati u utorak, 27. lipnja 2023. u 14:00 sati u Konferencijskoj  dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2. kat, Ivana Lučića 3, sa sljedećim dnevnim redom: Izvještaj o radu Odjela u protekloj akademskoj godini Izvještaji članova Odjela s konferencija, stručnih i znanstvenih skupova održanih u protekloj godini Izvedba najboljih govora pripremljenih na kolegiju Govorništvo Ostalo Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se Vašem dolasku! Voditeljica Odjela doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić
Pročitaj više
Novost u Biblioteci Kroatini

Novost u Biblioteci Kroatini

Časopisi i knjige
NOVOST U BIBLIOTECI KROATINI: U e-izdanju objavljena je knjiga Hrvatsko-francuski rječnik školskoga jezika / DIictionnaire Croate-FrncÇais du vocabulaire scholaire  - Tome I autorica Marije Lütze-Miculinić  i Yvonne Vrhovac. Nakon nastavnika i studenata njemačkoga, engleskoga i talijanskoga, sada i poučavatelji četvrtoga stranoga jezika - francuskoga - mogu pronalaziti prijevode, tumačenja i primjere riječi svojstvene školskomu jeziku. Knjigu možete preuzeti na ovoj poveznici.
Pročitaj više

Zagrebački lingvistički krug / Poziv na izlaganje – dr. sc. Bojana Ristić

Događanja i obavijesti, Zagrebački lingvistički krug
13.06.2023. – U utorak, 13. lipnja 2023., u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika, Frankopanska 5a (drugi kat), u 19:15 sati dr. sc. Bojana Ristić, viša asistentica s Odsjeka za poredbenu i opću lingvistiku Filozofskog fakulteta u Ljubljani, održat će izlaganje pod naslovom Obrada kršenja različitih pravila za dodavanje afiksa u južnoslavenskome i španjolskome.
Pročitaj više