Odjel za rani jezični razvoj

O Odjelu:

Odjel za rani jezični razvoj od 1999. godine organizira predavanja o ranomu jezičnom razvoju te o komunikacijskim, jezičnim i govornim odstupanjima koja mogu pratiti taj razvoj. Od tih je razdoblja ovo područje doživjelo pravi znanstveni procvat te se danas tematika predavanja često proširuje srodnim temama, a sve kako bi se obuhvatila sva područja relevantna za osnovni znanstveni interes Odjela.

Voditeljstvo Odjela stoga nastoji organizirati niz predavanja koja održavaju gosti predavači s hrvatskih, ali i stranih sveučilišta, stručnjaci u području proučavanja jezičnoga razvoja – lingvisti i filolozi, logopedi, psiholozi.

Predavanja:

Predavanja su se prijašnjih godina održavala u Društvu sveučilišnih nastavnika u Hebrangovoj 8, u prostoru Sveučilišta u Zagrebu u Zvonimirovoj 8 u prostorima Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb te Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Lučićevoj 3. Danas se predavanja održavaju u Društvu sveučilišnih nastavnika u Frankopanskoj 5a.

Od samih početaka Odjel je bio otvoren za različite teme te se tijekom godina moglo slušati o svim aspektima jezičnog usvajanja i obrade. Posebna je pažnja posvećena predstavljanju novih tema i trendova.

Odjel nastavlja djelovanje s istim ciljem te će predavanja i nadalje pokrivati teme kao što su: miljokazi jezičnoga razvoja, opis većih jezičnih podsustava u jezičnom usvajanju, odstupanja u jezičnomu razvoju, jezični razvoj gluhe djece i usvajanje znakovnoga jezika, međujezične usporedbe i specifičnosti jezičnoga usvajanja, dvojezičnost u ranomu razvoju, učenje stranih jezika u djece, primjena neuroznanstvenih i bihevioralnih metoda u proučavanju jezične obrade i jezičnoga usvajanja i razvoja, kao i obilježja i razvoj dijagnostičkih materijala i postupaka za procjenu i uočavanje odstupanja u razvoju.

Predavanja se održavaju otprilike jednom mjesečno, najčešće sredinom tjedna, a pozvani predavači predstavljaju najnovije znanstvene spoznaje do kojih su došli u svome znanstveno-istraživačkom radu.

Obavijesti:

Obavijesti o predavanjima i aktivnostima Odjela bit će na vrijeme oglašene na službenim stranicama HFD-a i Facebook stranici Odjela, a informacije o temi svakog sljedećeg predavanja, kao i o gostima predavačima, svim će članovima HFD-a stizati na grupnu mailing listu.

Voditeljica:

dr. sc. Ana Matić Škorić, viša asistentica (Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

Kontakt: jezraz@erf.hr